O firme

Společnost ANTARES a.s. je již od svého založení v roce 1992 vedena rodinným způsobem a v současné době se řadí k největším evropským výrobcům kancelářských židlí. V roce 1992 byla založena jako obchodní společnost  se zaměřením právě v oblasti kancelářského sedacího nábytku. V roce 1993 se i díky příznivé situaci na trhu postupně  přeměnila na společnost výrobní. Mimo export orientovaný na západoevropské trhy založila mateřstká firma během roku 1995 – 2001 dceřiné společnosti na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Za období několika let se tak podařilo získat významný podíl na trzích střední a východní Evropy. Dnes má společnost ANTARES a.s. pobočky také v Číně a Srbsku.
 
V současnosti má skupina přes 270 zaměstnanců, pět výrobních závodů, prodejní týmy v sedmi zemích Evropy a její výrobky jsou exportovány do dalších třinácti zemí. Roční produkce přesahuje 1,3 mil. ks židlí, při celkovém obratu 30 mil EUR.
 foto-vyroba.jpg
Struktura ČR:
Mimo sídlo společnosti disponuje ANTARES a.s. třemi dalšími výrobními a nevýrobními podniky ve středních a východních Čechách:

Běšínov u Kouřimi: Centrální sklad, výroba konferenčních židlí, balení a spedice.

Heřmanův Městec: Hlavní výrobní závod, vývojové oddělení, sklad material.

Kolín: showroom, obchodní oddělení, nákupní oddělení
 
ANTARES INTERNATIONAL:

trhy s přímou působností: Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Srbsko
Export: Evropa, Afrika, Asie
 

Naše priority

Vedení společnosti: vedení se plně hlásí k principům integrovaného systému řízení v souladu se standardem ISO 9001 a směruje k této normě své činnosti i činnosti svých zaměstnanců. Vedení se zavazuje vytvářet předpoklady pro správnou funkci systému a jeho zlepšování

Zaměstnanci: Společnost považuje zaměstnance za svůj nejcennější zdroj. Za účelem zvýšení profesionality našich zaměstnanců a za účelem jejich neustálého vzdělávání vyčlenila v rozpočtu část svých ekonomických zdrojů.

Klient: spokojenost zákazníka je naší největší prioritou. V rámci partnerské spolupráce s klienty chceme respektovat jejich požadavky a připomínky a rychle na ně reagovat.

Kvalita: jsme si vědomi toho, že kvalita je základním předpokladem spokojeného zákazníka, a proto se snažíme udržovat standard všech svých výrobků, co se týče kvality, na špičkové úrovni. Interně jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány mezioperačními a výstupními kontrolami, externě při prověřování našich produktů tradičně spolupracujeme se státními zkušebními ústavy, kde jsou naše výrobky podrobovány systematickým testům pevnosti, trvanlivosti a stability.

Životní prostředí: dodržování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí je pro nás velmi důležité. Řízení všech činností uvnitř společnosti je vedeno s ohledem na jejich environmentální dopad v souladu se standardem ISO 14001. Řízení společnosti je zaměřené na technologie, které snižují negativní vlivy na životní prostředí nebo jim předcházejí. Společnost si je vědoma důležitosti spolupráce s místními orgány týkající se problematiky životního prostředí.

Ergonomie: výkonnost je v současnosti pro každý pracovní team zákonem. Skutečnost, že pracovní výkon, který následně přináší celkový úspěch společnosti, se zvyšuje, vytvoříme-li k tomu správné pracovní podmínky, je potvrzena mnoha vědeckými studiemi i naší každodenní zkušeností. Klíčem ke vhodným pracovním podmínkám je ergonomie. Nezanedbatelným faktorem svědčícím o jejím významu zejména v souvislosti s masovým používáním počítačů je častější výskyt zdravotních potíží spojených se sedavým zaměstnáním. Uvědomíme-li si, že strávíme přibližně třetinu našeho života vsedě, je jasné, že vhodné sezení se velkou měrou podílí na naší celkové pohodě i dobře odvedené práci. Zaměřili jsme se proto na vytvoření kolekce výrobků, které vyhovují svými vlastnostmi široké skupině uživatelů a na základě antropologické studie byly ve spolupráci s TÜV SÜD tyto vlastnosti ověřeny a shoda doložena certifikátem.

Funkčnost: při výběru výrobku je vždy třeba vzít v úvahu účel jeho využití: jiné výrobky se hodí například pro práci u počítače, v dílně či pro naše hosty, jiné vlastnosti by měly vykazovat výrobky pro krátkodobé a dlouhodobé sezení. Zákazník při výběru produktu nesmí zapomínat ani na důležitost fyzických parametrů jeho uživatele. Výrobky z našeho katalogu nabízejí celou řadu detailů a variant, které je plně uzpůsobují ke konkrétnímu využití konkrétním uživatelem.

Design: představuje jeden z rozhodujících prvků ovlivňujících naši volbu při koupi výrobku. S moderní dobou jeho význam stále roste a často může být při výběru důležitějším faktorem než funkčnost či dokonce kvalita. V našich výrobcích opírajících se o italský design, se snažíme skloubit všechny tyto prvky dohromady. Při vytváření nových modelů spolupracujeme s profesionálními designéry a rádi se necháváme inspirovat něčím netradičním. Stejně jako Vy máme rádi kreativitu a hravost, aniž bychom na druhé straně pohrdali osvědčenými tvary a vzory.
  

Francesco Cosmi
V Kolíně, dne 25.08.2014

2014

Certifikácia ISO 14001

2013

Historicky zaradených najviac noviniek

2008

Založenie pobočky v Srbsku

2005

Certifikácia ISO 9001

2001

Založenie pobočky v Bulharsku

1998

Založenie pobočky v Rumunsku

1995

Založenie pobočky v Maďarsku

1994

Založenie pobočky na Slovensku

1993

Zahájená vlastná výroba

1992

Založenie spoločnosti