Doprava

Dodací podmínky, cena přepravy pro smluvní odběratele (platnost od 14.10.2022)
  • Cena EXW - sleva 3% (sleva za vlastní odběr zboží), hodnota objednávky nad 10.000 Kč bez DPH - DOPRAVA ZDARMA (DDU)
              hodnota objednávky do 10.000 Kč bez DPH - za poplatek 150 Kč bez DPH za každý kus.
  • Výrobce si vyhrazuje právo na odmítnutí přepravy, pokud by přepravní náklady překročily 20% hodnoty zakázky. Tyto přepravní podmínky se vztahují na dopravu v rámci ČR a vyložení na rampu prodejny nebo ke dveřím domu na adresu Kupujícího (Prodejce). Ceny zboží nezahrnují dodání na čas, montáž*, stěhování v objektu (cena na poptávku) a přímou likvidaci obalů (cena na poptávku). V případě přepravy na určené místo, mimo provozovnu Kupujícího nebo na adresu třetí osoby (např. koncového zákazníka), bude účtován poplatek 150,- Kč bez DPH za každý přepravovaný kus. V případě požadavku na vrácení potvrzených předávacích dokumentů prodejce bude účtováno 150 Kč bez DPH za celou zásilku. Při dosažení 50.000,- Kč bez DPH celkové hodnoty zakázky bude zboží přepraveno zdarma. Výjimkou je přeprava lavic a sofa. Pro dopravu těchto objemných zásilek bude Prodávajícím stanovena nabídková cena pro přepravu. U komponentů a drobných zásilek bude účtováno dopravné ve výši 150,-Kč bez DPH.
  • *MONTÁŽ - 1ks - 200,- Kč bez DPH
  • NÁKLADY NA ZAPŮJČENÍ - 1ks - 200,-Kč bez DPH dodání, 200,-Kč bez DPH vrácení. Při zapůjčení většího počtu kusů-bude cena stanovena individuálně.
  • PLATEBNÍ PODMÍNKY - při převzetí zboží nebude možná platba v hotovosti, pouze platba předem před dodáním zboží nebo převodem po dodání zboží. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY - v případě, že nebude na základě potvrzeného termínu zboží převzato, bude opětovná doprava účtována.