1290 TABURET ANTISTATIC

Pracovní taburet konstruovaný tak, aby odváděl statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií, všechny součásti taburetu, včetně speciální látky a koleček jsou vodivé (ESD - ElectroStatic Discharge).

1290 TABURET ANTISTATIC - Dílenské a laboratorní židle