Zpracování osobních údajů

  1. Společnost ANTARES a.s. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známým jako GDPR, v platném znění.
  2. Zpracování osobních údajů u provozovatele stránek, společnosti Neuman Company s.r.o., je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů.
Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu:
  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefon
  • E-mailová adresa
  1. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost ANTARES a. s. oprávněný zájem.
  2. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy.
  3. Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy. Děje se tak na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v platném znění.