Reklamační řád

Reklamační list: Zde je ke stažení formulář reklamačního listu, který Vám poslouží k hladkému vyřízení vaší reklamace.

Podmínky záruky: Židle a křesla jsou určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Pro modely kolekce Studio Plus je tato lhůta prodloužena na 60 měsíců a u kolekce Global je upřesněna v popisu jednotlivých modelů. Na potahové látky kategorie C, R a SK je záruka 24 měsíců, na potahovou látku kategorie E je to 60 měsíců, na všechny ostatní potahy je prodloužena na 36 měsíců. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • přírodní katastrofou
  • chybnou montáží
  • nedbalým a nepřiměřeným používáním
  • nedodržením pokynů výrobce (dodavatele)


Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

                                                                                              ANTARES a.s.